ئەرشیڤی بەشی: کاریکاتێر

بەشی کاریکاتێری بەڕێز بەکر عەبدولڕەحمان

01.09.2013 3:49 PM |

بەرهەمی دەست ڕەنگین بەڕێز بەکر عەبدولڕەحمان 

درێژەی بابەت

هاوڕێمان بەو، تا بابەتەکانمان بگاتە لات

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%A7%DA%B5%D9%BE%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-507150443087569/?modal=admin_todo_tour

کاریـکاتێــــــــــــــــر

http://www.wtarikurd.info/%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8e%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8e%d8%b1/

ئەرشیڤی نوسەران