Xoshawisti-9

ماچ و مەستی .. ئەفسانە سروش

ئەوکاتانەی

لە خەڵوەتی

تۆدا پێکی شەراب

لەسەرلێوی شەرابیت

ئەنۆشم ..

دەکەوتمە ناو

لەزەتی ئامێزی

فێردوس ئاسات . و

لە قیبلەگای لێوەکانتدا

لەگەڵ بۆنی خۆشی

گەردەنت بە ئاواتەکانمدا

شۆردەبمەوە ، و

بە باڵای ئارەزوەکانمدا

هەڵدەگەرێم ، تا

پێت دەگەم

ئەی خواوەندی

ماچ و مەستی