رەزا شـوان: دوو کـەوی ژیـر.

دوو کەوبـاز، دوو کـەوی نـێرەی ئـازایان هـەبـوون. لەنـاو قەفـەزدا بەنـدیان کردبوون. رۆژێک هەردوو کەوبازەکە، گرەویان لەسەر ئەوە کرد، کە کەوەکەی کێیان لەوی تریان ئازاتـرە. رێکـکەوتن کـە کەوەکـانیان بەشـەڕبـدەن. بە هـەردووکیـان کـاسێکی گـەورەی زیـوینیان کڕی. کەوەکـەی کێیان شەڕەکـە بباتـەوە، کـاسە زیوینیـیەکە بـۆ خـاوەنی ئـەو کەوەیـان دەبێـت.
هـەردوو کەوبـازەکە کاتی بەشەڕدانی کەوەکانیان دیاریکـرد، شوێنیش باخچـەیەک بـوو. کـۆمەڵـێک کەسیشیان بـۆ بینـینی ئەم شـەڕە بانگکـردبـوون. هەمـوویان لـەو کاتـەدا لە باخچـەکەدا ئامـادەبـوون. کەوەکانیان لە قەفـەزەکانیان دەرهـێنان. شەڕەکە دەستیـپێکرد. کەوەکان بە دەنـووک و بە نینۆکەکانیان، پەڕێکی زۆریـان لە یەکـتری هەڵکێشا، سەر و دەموچاوی یەکتریان برینـدار کرد و خۆێنـیان پێـدا دەهـاتە خـوارەوە. وازیان لە یەکـتری نەهـێنا، تا بە تەواوی شەکەت و مانـدوو بوون، هـێزی شەڕکردنیان نەما. ئینجا وازیـان لە یەکتری هێنا. لەم شەڕەدا نە سەرکەوتوو و نە بەزیو، نە براوە و نە دۆڕاو هەبوون. بـەڵام هـەردوو کەوەکە ئـازارێکی زۆریـان بـە یەکـتری گەیـانـد.
ئەم کۆتـاییە نە بە دڵی دوو کەوبـازەکە و نە بە دڵی بینەران بـوو. هـەردوو کەوەبـازەکە بـڕیـاریـان دا، کـە لـە هـەمـان کـاتـدا لـە یەکـەمین رۆژی مـانـگی داهـاتـوودا، هـەر لـەم باخچـەیـەدا، دووبـارە کەوەکـانیـان بەشـەڕبـدەن.
هەردوو کەوەکە، بێ ئەوەی بە یەکـتری بـزانن، زۆر پەشیمان بوونەوە، لە دڵی خۆیاندا وتیـان:” ئێـمە لە پێـناوی چـیدا، بـە هـانـدانی ئـەم دوو کەوبـازە، ئـەم شەڕەمـان لەگـەڵ یەکـتریـدا کـرد و وامـان بەسـەر یەکـتریـدا هـێـناوە؟ گـەوجـییەکی گـەورەمـان کـرد”
کەوی یەکەم:” گـریـم مـن بەسەر کەوەکەی بەرانبەرمـدا سەرکەوتـم. ئایـە کەوبـازەکەی خاوەنـم ئـازادم دەکـات؟ بێگـومان نەخـێر. چەنـدین شەڕی ترم پێـدەکات.. کە تیـاش بچـم ئـەو چی باکـێتی! بەڵـێنبـێت ئیـتر شـەڕ لەگـەڵ هـیچ کەوێـکـدا نـاکـەم”.
کەوی دووەم:” زۆر پەشیمانـم، لەو شەڕەی کە لەگەڵ ئـەو کەوە هـاوڕەگەزەمـدا کـردم. ئـەو یا مـن سەربکـەوتـمایە. لە زیـان زیـاتـر، چی سـوودێـکی بـۆ ئێـمە هـەیـە؟ ئـازادی و ژیانیـان لێـداگـیرکردوویـن.. ئـەم هەڵـەیە دووبـارە ناکـەمەوە.. بیـرم لـەوە کـردۆتـەوە کـە لـەو کـاتـەدا هـەڵـبفـڕیـن”
برینەکانی کەوەکان ساڕێـژبـوون، پەڕەکـانی باڵەکـانیشیان دڕێـژتـر بـوون. یـەکی مانگی تـازەیە. هـەردوو کەوبـازەکە و بیـنەرانـێکی زیـاتر لـە هەمـان کـات و لـەو باخچـەیـەدا، ئـامـادەبـوون. کەوەکـانیان بـەرەڵـڵاکـرد. چـوون بـە لای یەکـترییـەوە.
کـەوی دووەم بـە گـۆێی کـەوی یەکـەمـدا چـرپـانـدی و وتی: دڵـنـیابـە کـە مـن شـەڕت لەگەڵـدا ناکەم.. مـن بڕیـارم داوە کە بـفـڕم.. ئـایە تـۆش ئـامادەی کە یەکسەر بفـڕیـن؟”
کـەوی یەکـەم:” منیـش ئـەو بەڵـێـنەم داوە، کـە شـەڕت لەگـەڵـدا نەکـەم. بـەڵی ئامـادەی فـڕیـنـم.. بـا رزگـارمـان بێـت”
هـەردوو کەوەکە، دەرفـەتیان لەدەست نـەدا و لەوە زیاتر درێژەیـان بە قسەکـردن نـەدا. پێکەوە یەکسەر دایـان لە شـەقـەی بـاڵ و فـڕین.. تـا لەچـاو ونبـوون.. خـۆیان گەیانـدە سەر لووتکەی کێـوێکی کوردستان. لە قەفـەز و لە بەنـدی و لە شـەڕ ڕزگـاریان بـوو. فـیری وانـە و پەنـدێـکـی بـاشیش بـوون.